Vem är JFK

Historia

JFK Sweden AB startade år 2012, det ägs och drivs av Elli och Fred Kello. JFK började sin resa med inriktning främst mot den Norska offshoreindustrin. Idag är den en del av JFK Offshore och JFK Svenskindustri samt Svensk sjöfart.


JFKs syfte är att utbilda personal som håller hög kvalitet samt att ge alla deltagare de kunskaper som krävs inom området.


Vi vill  även förstärka företagets arbetsgrupp och kompetenshöja personalen.


JFKs strävar efter Nollvison gällande skador och olyckor.


JFKs vision är att alla ska få en bra och säker arbetsplats och arbetsmiljö. Vi vill därför förstärka företagets arbetsgrupp och kompetenshöja personalen samtidigt. Detta gör vi genom att utbilda på ett annorlunda sätt  inom lyftsäkerhet och rigging.


Vi vill även att Du som deltagare ska känna sig väl omhändertagna innan, under och efter utbildningen. Vi finns till för DIG.

Fördelarna med JFK

Vi har under flera år utbildat personer för Norsk olja- & gas industrin. Under denna period upptäckte vi en stor skillnad mellan Norges och Sveriges grundläggande kunskapsnivå inom industriarbetarens utbildning.

Sverige når inte upp till den kvalitativa utbildningsnivå som Norge erbjuder. Genom att JFK utgår ifrån Norges utbildningsplan, har vi utifrån detta arbetat fram en väl kvalitativ utbildning för Svenskindustri. 


Varför?

Statistik påvisar att vår utbildning (utvecklad av Norge) är den absolut bästa i världen. Även om skadorna inte har försvunnit så har de minskat drastiskt, även faktorer som - varför skador uppkommer - är förändrad.


Kunskap har gett utdelning på alla plan hos företagen; ekonomi, hälsa, miljö och säkerhet samt hög kompetens bland personalen.


I stor utsträckning handlar det om en djupare förståelse kring det material som används, praktiska övningar som ger ökad kunskap och förståelse samt förståelsen kring riskanalyser.


Till för ER

Sist men inte minst är  att vi är flexibla – vi skräddarsyr efter ERA behov. Vi har alltid haft och har fortsatt stort kundfokus, JFK finns till för ER. Därför har vi arbetat fram olika lösningar för dig och ditt företag. Hör av er så kan vi arbeta fram ett sätt som passar just ER

Vad står JFK för?

Mål

Vår vison är att hela Sverigesindustriarbetare får en djupare förståeles och inblick i lyftsäkerhet och på så vis minska på skador och olyckor.


Vi strävar efter en Noll vison gällande skador och olyckor.

Vision

Alla ska få en bra och säker arbetsplats och arbetsmiljö. Vi vill därför förstärka företagets arbetsgrupp och kompetenshöja personalen genom att utbilda lite annorlunda inom lyftsäkerhet och rigging.


Vi vill även att Du som deltagare ska känna sig väl omhändertagna innan, under och efter utbildningen. 

jfk är till för er

Vi är flexibla – vi skräddarsyr efter ERA behov.


Vi har alltid haft och har fortsatt stort kundfokus, JFK finns till för ER. Därför har vi arbetat fram olika lösningar för dig och ditt företag. Hör av er så kan vi arbeta fram ett sätt som passar just ER