JFKs unika utbildningsutbud

Vi har ett annorlunda sätt att utbilda Er personal på, JFKs utbildningar ger en bred plattform att stå på. Våra utbildningar ger ER personal fler behörigheter dvs. vi levererar fler föreskrifter under samma tillfälle. Detta ger en större helhet till arbete inom industrin.


I stor utsträckning handlar JFKs utbildning om en djupare förståelse kring det material som används samt förståelsen kring riskanalyser.

Generellt om JFKs utbildningar

Våra utbildningar kan antingen hållas på plats hos ER, alternativt i våra lokaler i Halmstad. Vi är flexibla och till för ER.


Statistik påvisar att grundprincipen i vår utbildning (utvecklad av Norge) är den absolut bästa i världen. Även om skadorna inte har försvunnit så har de minskat drastiskt, även faktorer som - varför skador uppkommer - är förändrad.

Säkra lyft utbildningen vänder sig till ER PERSONAL som är eller vill bli lastkopplare och signalgivare. 

Allt enligt AFS 2006:6

Med ny lag som trädde i kraft år 2016; Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 är det av största vikt att värnar vi om ALLAs välmående på ER arbetsplats.

 Utbildningen vänder sig till ER PERSONAL som arbetar över 2 meter. Utbildningen följer Arbetsmiljölagens AFS 2001:3


Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap och innehåller Vuxen HLR + hjärtstartare.


JFK lanserar RIGGING till Sverige och betyder att du som lastkopplare och signalgivare kan förflytta din last.


Utbildning i flänsförband. Vi utbildar enl. svensk standard EN 1591-4

Det finns smarta hjälpmedel - varför inte använda dem? Kontakta oss - vi skräddarsyr utbildningen för DITT företag.