Utbildning via E-learning

Det finns smarta hjälpmedel - varför inte använda dem?

Mycket av kunskapen som idag presenteras kan lätt göras via datorn. Då kan varje person själv studera i lugn och ro och i egen takt.  Webb böckerna har även lyssnarfunktion, vilket gör att varje person har valmöjligheter till vad som passar ER bäst.  


Givetvis går all information att få via klassrum om detta hellre är att föredra. ERT företag väljer det som passar ER bäst. 


TIPS!!

Ni som företag kan få med ERT företags eget policy dokument, värdegrunder eller annan viktig information till ER personal via vår e-learning site.


Personligt och sekretessbelagt.

Tillvägagångsätt

Via en personlig inloggningsfunktion får deltagaren tillgång till läroboken. Där registreras vad varje deltagare har åstadkommit.


Varje kapitel har övningsuppgifter - här krävs visst antal rätt för att få lov att gå vidare till nästa kapitel.


Det går alltid att gå bakåt och studera igen, däremot går det ej att gå framåt förrän arbetsuppgifterna är godkända och klara.


Ett sluttest på hela boken krävs med 80 % rätt för att få godkänt och bli inregistrerad på ID06 kompetensdatabas.


Deltagaren får flera chanser på sluttestet. Givetvis finns det  möjlighet att göra ett muntligt sluttest ifall man önskar detta. 

pris

E-learningen är en del av hemmastudier. Gå in under utbildningsfliken och fundera på vilken utbildning som passar ER. Där finner NI rätt pris beroende på vilken utbildning ERT företag väljer.

Har du fått en kod?

En kod till e-learningsystemet skickas ut till dig så fort du betalat kursen. Klicka på länken nedan för tillgång till boken.