MOBIL ARBETSPLATTFORM

Utbildningen är både teoretisk och praktik på 1 dag där mycket fokus ligger på praktiken.

Genomgång av mobila arbetsplattformar; Huvudgrupp A & B, Typ 1-3


Syftet med utbildningen är att den skall ge operatören en inblick i de lagar och regler samt ge dig kunskap kring olika mobila arbetsplattformar och dess komponenter. Du får även kunskap om säkerhet, användning och kontroll inom området.


För att få ut den bästa och säkraste operatören på arbetsplatsen rekommenderas starkt en fallskydds utbildning till. Den tryggar inte bara operatören utan även arbetsgivaren, då lagen kräver en övergripande skydd för alla deras anställda, se nedan. Läs mer om fallskydd via länken.


AML § 3-2 (1) För att garantera säkerheten på arbetsplatsen skall arbetsgivaren se till följande:

Att anställda blir medvetna om olyckor och hälsorisker som kan vara förknippade med arbetet och att de anställda får den utbildning, övningar och instruktioner som är nödvändiga.


Ge ER personal den bästa grunden med JFKs utbildning för Svensk industrin.

Tillvägagångsätt

Teroi sker via E-learning där varje deltagare får en personlig inloggning och läser i lugn och ro i sin egen takt. Därefter sker praktik övningar samt praktisk prov hos ER alt. hos JFK.


Deltagarna får en fördjupad kunskap kring grunderna. En stor del av utbildningen sker via e-learning.


Vi går igenom svenska lagar och föreskrifter som tar upp det väsentliga gällande mobila arbetsplattform;

 • Arbetsmiljölagen AML
 • Standarden SS- ISO 18878:2013
 • Standarden SS-ISO 18893:2014
 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar
 • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Utbidldning i 2 steg

Teroi sker via E-learning där varje deltagare får en personlig inloggning och läser i lugn och ro i sin egen takt. Därefter sker praktik övningar samt praktisk prov hos ER alt. hos JFK.


Steg 1

Vi kommer att ha en genomgång av teorin som deltagaren har gjort innan kursen startar och där kommer också att ske ett teoretisk prov.


Genomgång av arbetet; 

 • Lagar och regler
 • Olika typer av mobila arbetsplattformar
 • Uppbyggnad
 • Kontroll
 • Säker användning av lift
 • Hälsa och miljö

Steg 2

Praktisk genomgång av liften, övningskörning samt praktisk prov

pris

2 200 kr/deltagare för hela kursen

      (mellan 6 - 8 personer per kurstillfälle, minimum deltagre är 3 personer)

                                        priset är ex. moms


Kombinerad utbildning

Mobil arbetsplattform + fallsäkring

3 000kr/deltagare

priset är ex. moms


Kursen inkluderar;

Godkännande av;

Typ 1A & 1B - saxliftar

Typ 3A & 3B - bomliftar


ev. fallskydd se länken


Vid gruppbokning av fler än 10 personer ger vi grupprabatt, kontakta oss för pris