Teambuilding på olika vis.

Med en ny lag som trädde i kraft år 2016; Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 är det av största vikt att värnar vi om ALLAs välmående på ER arbetsplats.


Hur gör vi det på bästa sätt och vad handlar organisatorisk och social arbetsmiljö om?

Teambuildning går att utföra på alla möjliga sätt, varför inte göra det i industrins egna miljö? Vad bättre sätt än att kombinera olika delar av utbildning som både ger kunskap kring personalens eget arbete men också ger kunskap till en välmående och mer produktiv personal?


Genom att få Er personal delaktig får du också en trevligare miljö och effektivare arbetare. Gamla normer, attityder samt dåligt beteende har aldrig varit ett lyckat koncept. Genom att få ALLA att arbeta mot gemensamma mål förhöjer du inte bara välmående hos din personal, du får också personal som ger det lilla extra. Nyckeln till detta är kunskap, både hos personer som skall leda arbetet men framför allt för de personer som skall utföra arbetet. 


Teambuildning är en del av vår riggermodul men kan även vara en fristående utbildning.


Instruktören har fil. magister som idrottspsykologisk rådgivare och är rådgivare till högpresterande idrottare.

Tillvägagångssätt

Vad ingår i teambuldning;

  • Kommunikation
  • Samarbete
  • Gruppklimat
  • Normer och värderingar
  • Roller och ansvar
  • Målsättning

Utbildningen vänder sig till ALLA. dvs. från chefsnivå till de som utför det fysiska arbetet.

Vårt mål är att skapa en trevlig atmosfär med hög kvalitet. Vi vill att Er personal skall få en trivsam vistelse tillsammans med oss.

TEAMBULDNING SÅ ATT ALLA FÖRSTÅR.

Teambuilding övningar;

Praktiska moment på gruppnivå där vi arbetar med igenkännande material från industrin. Vi sätter upp gemensamt mål och stegvis planerar - diskuterar - momentet utförs utifrån gruppens bästa förmåga. Därefter analyserar vi arbetet.


Kombinerad utbildning;

Vi praktiserar säkra lyft och fallskydds teorin och på så sätt förstärker vi de nya kunskaperna. Samtidigt samarbetar vi i grupp och arbetar fram det bästa utgångsläget för varje grupp/individ. Hur fungerar kommunikationen? Är det ett bra arbetsklimat och gruppklimat? Förbättringsåtgärder? Efter praktiken kommer grupparbete och analysen diskuteras.


Analysen inkluderar;

Kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetet uppgifterna, krav, resurser och ansvar.

Riskanalys – hur fungerar den?

Diskussion och analys av praktiska momentet.

Pris

Enbart fokus på teambuldning.

Heldags utbildning: 4 500kr/per person 

                                                   pris är ex. moms

Antal deltagare: 6-8


Teamutbildning kan kombineras med riggermodulen, se pris under rigging vid denna kombination. För mer info, klicka här


Vid gruppbokning av fler än 10 personer ger vi grupprabatt, kontakta oss för pris