RISKANALYS och TEAMBULDING

RISKANALYSER

Att riskanalysera varje del i arbetet är viktig, det gäller för företaget så väl som varje enskild medarbetare. Hälsa, miljö och säkerhet dvs. HMS bör vara en naturlig del på varje företag.


Det finns hög kompetens på olika områden, men ingen ser eller äger helhet. Det är inte chefen, förmannen eller ledningsgruppen som är på plats olyckor och skador sker. Därför är det abolsut viktigast att medarbetaren som utför arbetet, också är den som skall upptäcka och förstå riskerna. Detta ger dem möjlighet till att förhindra att det sker. Utbildning inom säkerhetsarbetet bör därför ligga på rätt individ, på rätt nivå. Det är därför viktigt att alla på företaget utbildas inom riskanalys, då varje steg i processen utger en bit av helheten av just risken i arbetet. 


JFK hjälper ER genom att leda Er rätt med rätt verktyg. Vi hjälper till med bättre rutin/struktur och förändra normer, strukturer och gamla beteenden. Vi ser styrkorna men också förbättringspotentialen vilket vi har gjort under 10 års tid med gott resulat.


Riskanalysarbete görs i varje del av arbetet för bästa resultatet, vilket involvera alla; ledningen, förmännen samt arbetaren direkt.


Vi arbetar fram;

  • Användbara dokumentationer, steg för steg
  • Rutingenomgång
  • Checklistor


Riskanlays - 3500kr/deltagare


                                         priserna är ex. moms

TEAMBULDING

Teambuildning går att utföra på många möjliga sätt, varför inte göra det i industrins egna miljö?


Bästa sättet är att kombinera olika delar är; säkralyft, riggning tillsammans med Teambuilding 


Vad ingår i teambuldning;

  • Kommunikation
  • Samarbete
  • Gruppklimat
  • Normer och värderingar
  • Roller och ansvar
  • Målsättning


Teambuilding övningar;

Praktiska moment på gruppnivå där vi arbetar med igenkännande material från industrin. Vi sätter upp gemensamt mål och stegvis planerar - diskuterar - momentet utförs utifrån gruppens bästa förmåga. Därefter analyserar vi arbetet.


Kombinerad utbildning;

Vi praktiserar säkralyft och arbete i höjdens teorin och på så sätt förstärker vi de nya kunskaperna. Samtidigt samarbetar vi i grupp och arbetar fram det bästa utgångsläget för varje grupp/individ. Hur fungerar kommunikationen? Är det ett bra arbetsklimat och gruppklimat? Förbättringsåtgärder? Efter praktiken kommer grupparbete och analysen diskuteras.


Analysen inkluderar;

Kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetet uppgifterna, krav, resurser och ansvar.

Riskanalys – tänkte vi på vår säkerhet?  

Diskussion och analys av praktiska momentet.


Enbart fokus på teambuldning.

Pris: Heldags utbildning: 4 500kr/per person 

                                                   pris är ex. moms


Antal deltagare: 6-8

JFK REKOMEDERAR


Riskanalysarbete görs i varje del av arbetet för bästa resultat


ALLA är involvera; ledningen, förmännen samt arbetaren direkt.Kunskapen ges beroende på vilken position man besitter.


Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4


Det är av största vikt att värnar om ALLAs välmående på ER arbetsplats.