OFFSHORE

OFFSHORE

Är du intresserad av att abeta offshore i Norge, gå in på vår hemsida jfkoffshore.se


Kontakt oss för mer information. 

JFK REKOMEDERAR


Riskanalysarbete görs i varje del av arbetet för bästa resultat


ALLA är involvera; ledningen, förmännen samt arbetaren direkt.Kunskapen ges beroende på vilken position man besitter.


Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4


Det är av största vikt att värnar om ALLAs välmående på ER arbetsplats.