Utbildning - Rådgivning - Certificering

inom arbetsplatssäkerhet

För Svensk industri och sjöfart - lite mer  / lite bättre

JFK vill främja arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna.

  • Vi hjälper till med konsultuppdrag för företag genom att kolla att säkerhetsarbetet - håller enligt de lagar och föreskrifter, som finns.
  • Vi utbildar personalen inom service och underhåll med högre kvalitet och stor fokus på säkerhet.
  • Vi arbetar med riskanalyser och ger konkreta verktyg för att på ett enkelt sätt kunna följa upp de dagliga arbetet
  • Vi tillhandahåller dokumentation som krävs för att alla blir delaktiga i arbetet och ha ett eget ansvar.


SÄKRA LYFT 

Säkra lyft utbildningen vänder sig till dig som vill bli lastkopplare och signalgivare. 

Allt enligt AFS 2006:6


RIGGING

Riggning innebär förflyttning av last och är en förlängning av säkra lyft teorin. Det är under denna utbildning du praktiserar var du lärt dig i teorin. I rigging finns det 3 viktiga steg Teori – Praktik – Analys, vilket ger Er personal djupare förståelse till sin arbetsroll

TRAIN-THE-TRAINER (TtT)

JFK har skapat ett nytt koncept för att hjälpa företag att inte ”tulla” på kvalitén dvs. Train-the-trainer (TtT) konceptet. Det innebär en eller ett par utvalda personer från företaget får en fördjupad kunskap i ämnet som de skall utbilda inom. Kontakt oss för mer information.


FASTMONTERAD HYDRAULISK KRAN

Utbildning av mindre kranar som t.ex kran på båt mm.

MOBIL ARBETSPLATTFORM

Utbildning av personliftar saxlift och bomlift; typ 1A, 1B och 3A, 3B

FLÄNSFÖRBAND 1591-4 

Utbildning i bultdragning och flänsmontage

Enligt EU standarden 1591-4


FALLSKYDD

Fallskydd ger dig en säker grund i hur du hanterar arbete på högre höjder. Utbildningen vänder sig till ER PERSONAL som arbetar över 2 meter.

TEAMBUILDING

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 är framtagen för att värnar vi om ALLAs välmående på ER arbetsplats. Ge din Personal en anpassad teambuilding.

E-LEARNING

Det finns smarta hjälpmedel - varför inte använda dem?

Mycket av kunskapen som idag presenteras kan lätt göras via datorn.

HLR

Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap och innehåller Vuxen HLR + hjärtstartare.

HLR består av tre delar HLR, HLR med hjärtstartare och luftvägstopp.


Vem är JFK?

JFK är ett utbildningsföretag med förankring inom Norges offshoreindustri

Varför bör Ni kompetenshöja Er personal?

Kunskap ger dig LYFT

AML kap 3 §2

Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder för att se till så att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa, olycksfall eller liknande.


 

AML kap 3 §3

Arbetsgivaren har också skyldighet att se till att arbetstagaren har rätt kompetens och förstått instruktionerna för det arbete som skall utföras.


Kunskap har gett utdelning på alla plan hos företagen; ekonomi, hälsa, miljö och säkerhet samt hög kompetens bland personalen.

Kontakta oss