Sveriges bästa utbildning

För Svensk industri och sjöfart - lite mer  / lite bättre

SÄKRA LYFT 

Säkra lyft utbildningen vänder sig till dig som vill bli lastkopplare och signalgivare. 

Allt enligt AFS 2006:6


FLÄNSFÖRBAND 1591-4 

Utbildning i bultdragning och flänsmontage

Enligt EU standarden 1591-4


RIGGING

I rigging finns det 3 viktiga steg Teori – Praktik – Analys, vilket ger Er personal djupare förståelse till sin arbetsroll

FALLSKYDD

Fallskydd ger dig en säker grund i hur du hanterar arbete på högre höjder. Utbildningen vänder sig till ER PERSONAL som arbetar över 2 meter.

E-LEARNING

Det finns smarta hjälpmedel - varför inte använda dem?

Mycket av kunskapen som idag presenteras kan lätt göras via datorn.

TEAMBUILDING

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 är framtagen för att värnar vi om ALLAs välmående på ER arbetsplats. Ge din Personal en anpassad teambuilding.

HLR

Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap och innehåller Vuxen HLR + hjärtstartare.

HLR består av tre delar HLR, HLR med hjärtstartare och luftvägstopp.


Vem är JFK?

JFK är ett utbildningsföretag med förankring inom Norges offshoreindustri

Varför bör Ni kompetenshöja Er personal?

Kunskap ger dig LYFT

AML kap 3 §2

Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder för att se till så att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa, olycksfall eller liknande.


 

AML kap 3 §3

Arbetsgivaren har också skyldighet att se till att arbetstagaren har rätt kompetens och förstått instruktionerna för det arbete som skall utföras.


Kunskap har gett utdelning på alla plan hos företagen; ekonomi, hälsa, miljö och säkerhet samt hög kompetens bland personalen.

Kontakta oss