Säkerhet i världsklass

Kompetenshöj din personal inom enkla arbeten 


Rådgivning 


Riskanlayser  - step by step


Vår kunskap är till för dig inom service och underhåll

JFK vill främja arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna.


  • Vi hjälper till med konsultuppdrag för företag genom att kolla att säkerhetsarbetet - enligt de lagar och föreskrifter, som finns.
  • Vi utbildar personalen inom service och underhåll med högre kvalitet och stor fokus på säkerhet.
  • Vi arbetar med riskanalyser och ger konkreta verktyg för att på ett enkelt sätt kunna följa upp de dagliga arbetet
  • Vi tillhandahåller dokumentation som krävs för att alla blir delaktiga i arbetet och ha ett eget ansvar.


  • Hur minskar vi skador och olyckor på arbetsplatssen? 
  • Var gör vi förändningen?
  • Varför bör vi förändra?