MOBILA ARBETSPLATTFORM - FASTMONTERAD HYDRAULISK KRAN

FASTMONTERAD HYDRAULISK KRAN

JFKs fastmonterad hydraulisk krankurs är utbildningen som ger dig kunskaper gällande mindre kranar som oftast används på båt eller vid andra mindre lyft där stora kranar inte platsar. Utbildningen ger dig god kännedom om kranens konstruktion, funktion, underhåll och användning. Vi går även igenom en lyfttabeller, signalgivning samt lyftredskapens kapacitet. Allt för en säker hantering av krankörning. 


Kursen är på 2 dagar.

 • Klassrumsbaserad teori 1 dag
 • Praktiska övningar utomhus 1 dag


Utbildningen sker antingen hos JFK alternativ på plats hos ER.Pris; 5 200 kr/deltagare för hela kursen

      (mellan 6 - 8 personer per kurstillfälle)

                                             priset är ex. moms

 


Vi går igenom svenska lagar och föreskrifter som tar upp det väsentliga gällande mobila arbetsplattform;


 • Arbetsmiljölagen AML
 • Standarden SS- ISO 18878:2013
 • Standarden SS-ISO 18893:2014
 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar
 • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

MOBIL ARBETSPLATTFORM

Utbildning av personliftar, saxlift och bomlift; typ 1A, 1B och 3A, 3B. Utbildningen är både teoretisk och praktik, där mycket fokus ligger på praktiken.


Syftet med utbildningen är att den skall ge operatören en inblick i de lagar och regler samt ge dig kunskap kring olika mobila arbetsplattformar och dess komponenter. Du får även kunskap om; säkerhet, användning och kontroll.


För att få ut den bästa och säkraste operatören på arbetsplatsen rekommenderas starkt en fallskyddsutbildning. De tryggar inte bara operatören utan även arbetsgivaren, då lagen kräver en övergripande skydd för alla deras anställda. Läs mer om fallskydd via länken arbete i höjden.


Utbildning i 2 steg

Steg 1

Vi kommer att ha en genomgång av teorin som deltagaren har gjort innan kursen startar och där kommer också att ske ett teoretisk prov.


Genomgång av arbetet; 

 • Lagar och regler
 • Olika typer av mobila arbetsplattformar
 • Uppbyggnad
 • Kontroll
 • Säker användning av lift
 • Hälsa och miljö


Steg 2

Praktisk genomgång av liften, övningskörning samt praktisk prov


Pris; 2 200 kr/deltagare för hela kursen

      (mellan 6 - 8 personer per kurstillfälle, minimum deltagre är 3 personer)

                                        priset är ex. moms


JFK REKOMENDERAR


Kombinerad utbildningMobil arbetsplattform + fallsäkring


3 000kr/deltagare

priset är ex. moms


Kursen inkluderar


Godkännande av;

Typ 1A & 1B- saxliftar

Typ 3A & 3B - bomliftar


AML kap 3 §3


Arbetsgivaren har också skyldighet att se till att arbetstagaren har rätt kompetens och förstått instruktionerna för det arbete som skall utföras.