VÅR HISTORIA

JFK Sweden AB startade år 2012, det ägs och drivs av Elli och Fred Kello. JFK började sin resa med inriktning främst mot den Norska offshoreindustrin. Idag är den en del av JFK Offshore och JFK Svenskindustri samt Svensk sjöfart.


JFKs syfte är att utbilda personal med  förstålese och kunskap kring service -och underhålls branschen, med stor fokus på riskanalyser. 


JFKs strävar efter Nollvison gällande skador och olyckor.


JFKs vision är att alla ska få en bra och säker arbetsplats och arbetsmiljö. Vi vill därför förstärka företagets arbetsgrupp och kompetenshöja personalen samtidigt. Detta gör vi genom att utbilda på ett annorlunda sätt.


Vi vill även att Du som deltagare ska känna sig väl omhändertagna innan, under och efter utbildningen. Vi finns till för DIG.